Lærlinger

Hos oss i Konkret Entreprenør tenker vi at lærlingeordningen er en vinn-vinn for alle involverte.

Når vi som selskap tar inn lærlinger, bidrar vi på den ene side til at ungdommer får fullført utdanningen sin. I tillegg til samfunnsnytten dette gir, får vi den annen side motiverte medarbeidere som kan gi oss verdifull kompetanse og arbeidskraft.

Vi har allerede flere lærlinger i gjengen vår som har bestått fagprøven innen tømrer og betong - ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i et løp som lærling innenfor våre fag.

... og det blir naturligvis kake hver gang Fagprøven bestås.