Konkret Entreprenør skal være en naturlig medspiller med respekt for de vi jobber sammen med og de vi jobber for. Vi etablerer oss som en totalentreprenør med senter i Listerregionen med fokus vest i Agder. Setesdalen blir også en del av vårt nedslagsfelt.

Vi skal være en ydmyk, stolt og jordnær entreprenør for utviklere.

Næring Vårt eget lager på Konsmo

Bolig/Næring Tangvall Arena

Bolig Tvidøblana

Offentlig bygg Aktivitetssenter og leiligheter

  1. Test

Offentlig bygg Tonstad Fotballhall

Offentlig bygg Museumsbygg

Se alle våre prosjekter

Vi har bred kompetanse på næringsbygg og større offentlig bygg. Skoler, helsehus, idrettshaller og barnehager vil også være en vesentlig del av vår virksomhet.