NæringNæringsbygg på Vige

Referanseprosjekt

Byggherre: Byggmo Eiendom AS
Type anlegg: Komplett Renovering av eksisterende bygg. Sannering av eksisterende kontorfløyer og oppbygging av nye moderne kontorlokaler på til sammen 1000 m2. Oppbygging av ny butikk på 1000 m2 for Optimera. Renovering av kaldt lager og sanering av gamle bygninger. Totalt ombygd arealer ca. 8000m2
Byggeperiode:2021-2022
Arkitekt: Jan Jacobsen
Entrepriseform: Totalentreprise