Offentlig byggKlubbhus Søgne Stadion

Byggherre: Konkret Eiendom
Type anlegg: Klubbhus og tribune for Søgne IL/Søgne Fotballklubb
Byggeperiode: desember 2020 – april 2021
Referanseperson: Dag Terje Håland
Entreprisform: Totalentreprise