Bolig/NæringKirkeveien i Lyngdal

Byggherre: Kirkeveien 18
Type anlegg: 27 nye leiligheter og ombygging av eksisterende bygning.
Byggeperiode: januar 2020 – juli 2021
Arkitekt: Asplan Viak
Entreprisform: Totalentreprise

https://strandseiendom.no/