Offentlig byggBygging av Nytt aktivitetssenter og 9 leiligheter

Byggherre: Hægebostad Kommune
Type anlegg: Rivning av gammelt senter. Bygging av Nytt aktivitetssenter og 9 leiligheter. Komplett utomhus arbeider.
Byggeperiode: 2022-2023
Arkitekt: Asplan Viak
Entrepriseform: Totalentreprise