Offentlig byggTonstad Fotballhall

Byggherre: Sirdal Kommune
Type anlegg: Ny fotballhall, 9 er bane, med tilhørende garderobeanlegg, fellesarealer og klubbrom.
Byggeperiode: 2022-2023
Arkitekt: Drag Arkitekt
Entrepriseform: Totalenreprise